Alkmaar
0 888 777 888
info@adformix.com

onderzoek

Onderzoek kan een vitaal onderdeel zijn van uw marketingcommunicatie aanpak. Hiermee bedoelen wij de inzet van uitkomsten uit onderzoek als onderdeel van uw content. Deze content kan ieder gewenste vorm hebben zoals databellen, grafieken, infographics, minirapporten en volledige rapporten. Deze content hoeft niet per definitie het resultaat van primair onderzoek te zijn (onderzoek dus dat specifiek daarvoor uitgevoerd wordt); het kan data of informatie zijn die al in verschillende dragers, zoals internet, aanwezig en beschikbaar is.

Samen met onze partner bieden wij u onderzoek aan voor inzet binnen de creatie van uw content. Hieronder zetten wij de mogelijkheden voor het inpassen van content binnen dit businessmodel op een rijtje.

business story print

video quote

business story online

Mogelijkheid 1: VRIJBLIJVENDE INZET VAN CONTENT

Content is structureel aanwezig, echter vrijblijvend, onderdeel van de nieuwe propositie. Naar gelang de behoefte wordt deze ingezet. Content kan hierbij 2 verschijningsvormen hebben:

  • Hoogwaardige inforapporten (geactualiseerd)
  • Nog te genereren content middels het onderzoekinstrument (vraaggericht)

Hoogwaardige inforapporten

Deze rapporten zijn handzame en flexibele documenten met doorlopend geactualiseerde informatie over de laatste stand van zaken in:

  • De verschillende (sub)branches in Nederland en/of
  • De meest dominante business ontwikkelingen zoals digitalisering, cloud en flexibilisering

Onderzoekinstrument

De inzet van het onderzoekinstrument is afhankelijk van de klantvraag en de precieze samenstelling van het individuele pakket. Het betreft altijd primair onderzoek, zowel via internet als telefonisch. Dit is de preferente onderzoekmethode voor business-to-business vraagstukken.

Mogelijkheid 2: CONTENT IS VITAAL ONDERDEEL VAN UW PAKKET

Content is een structureel aanwezig onderdeel van het aanbod en wordt standaard ingezet bij het samenstellen van uw content.

In dit pakket leunt het concept zwaar op content, onafhankelijk van de vraag of deze content al aanwezig is. Genoemde content is per definitie hoogwaardig, diepgaand en een resultaat van primair onderzoek.

Mogelijkheid 3: CONTENT BEPAALT HET ONDERZOEKSPAKKET

Content bepaalt in dit scenario het pakket. Deze content is meer een tool dan een rapport. Denk aan een jaarlijks uit te keren prijs voor het meest duurzame MKB-bedrijf in Nederland, powered by een klant, uitgekeerd tijdens de dag van de duurzaamheid.