Alkmaar
0 888 777 888
info@adformix.com

Project Description

doelgroep

De FD lezer is vermogend, hoog opgeleid en werkzaam in een functie waarin koersbepalende beslissingen worden genomen. De lezer heeft een positieve houding ten opzichte van de toekomst en gelooft dat toekomstige veranderingen kansen bieden. De doelgroep behoort tot de hoge welstandsklasse en is zeer ambitieus en veeleisend. De lezer behoort niet alleen tot de klassieke boardroom en degene die dat ambieert, maar ook tot beslissers in opkomende sectoren zoals kennisindustrie, media, technologie en de overheid.

FD Transformers 200

redactionele formule

Het digitaliseren van de onderneming gaat nog steeds met vallen en opstaan. Er zijn voorlopers en volgers, succesvolle en minder succesvolle bedrijven. Maar het is de enige weg. Wie deze transformatie niet onder de knie krijgt, zal het uiteindelijk afleggen tegen lenige concurrenten die hun zaken wel op orde hebben.
Het FD en Vlerick Business School kijken diep in de machinekamer van de 200 grootste Nederlandse bedrijven. We onderzoeken wie het spel echt in de vingers heeft. Met een transparante methode, ontwikkeld door Vlerick.

verspreiding

Bijgesloten bij Het Financieele Dagblad welke verstuurd wordt naar het abonneebestand van het FD 82.000 exemplaren / Bereik van 175.000 ondernemende mensen.

Online:
www.Cstories.nl (onafhankelijk business storytelling platform)

Multichannel content partnerships - FD Transformers - 2017

Deelname – looptijd 12 maanden

 

Inhoud
(voor details partnerships zie tab multichannel)
Euro (excl. BTW)

 

Platina partner (advertorial/programmatorial) 4/1 pagina fc (opeenvolgend) + online 34.990,-
Goud partner (advertorial/programmatorial) 2/1 pagina fc spread + online 20.995,-
Zilver partner (companytorial) 1/1 pagina fc staand + online   12.950,-
Brons partner (thematorial) 1/2 pagina fc staand + online   6.975,-

NB
– Op Business Stories: advertorial, programmatorial, companytorial en thematorial wordt geen (bureau)korting verleend

– Alle Business Stories: advertorial, programmatorial, companytorial en thematorial, worden opgemaakt in een door de uitgever vastgestelde lay-out

 


Multichannel content partnerships - FD Transformers 200 - 2017

Content items

 Partnerships
Platina Goud Zilver Brons
Prijs  in euro’s 34.990 20.995 12.950 6.975
looptijd pakketten in maanden 12 12 12 12
Content exposure offline FD Transformers 200
advertorial/programmatorial FD Transformers 200 (4/1 pagina)
advertorial/programmatorial FD Transformers 200 (2/1 pagina)
Companytorial FD Transformers 200 (1/1 pagina)
Thematorial FD Transformers 200 (1/2 pagina)
verspreiding naar 82.000 gekwalificeerde beslissers in Nederland
Content exposure online op FD.nl/Transformers200*
doorplaatsing van uw 4/1 pag. – omgeving www.fd.nl/naam deelnemer
doorplaatsing van uw 2/1 pag. – omgeving www.fd.nl/naam deelnemer
doorplaatsing van uw 1/1 pag. – omgeving www.fd.nl/naam deelnemer
doorplaatsing van uw 1/2 pagina – landingspagina buiten fd.nl
(*onder voorbehoud beschikbaarheid)
Content exposure digital FD-nieuwsbrief *
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 4/1 pagina 4
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 2/1 pagina 3
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 1/1 pagina 2
Commerciele verwijzing in FD-nieuwsbrief naar uw 1/2 pagina 1
nieuwsbrief verstuurd naar 106.580 FD ochtend nieuwsbrief ontvangers
(*onder voorbehoud beschikbaarheid)
Content exposure print na verschijning FD Tranformers 200
uw eigen exemplaren van de FD Transformers 200 uitgave 100 75 50 25
Additionele online content exposure via Cstories.nl
doorplaatsing van uw 4/1 pagina – Cstories.nl
doorplaatsing van uw 2/1 pagina – Cstories.nl
doorplaatsing van uw 1/1 pagina – Cstories.nl
doorplaatsing van uw 1/2 pagina – Cstories.nl
opname moment video-quotes t.b.v. Cstories.nl 3 2 1
1 blog Cstories.nl
2 blogs Cstories.nl
3 blogs Cstories.nl
4 blogs Cstories.nl
Additionele social media content exposure via Cstories.nl
contentinterview Twitter bericht Cstories.nl
per blog Cstories.nl Twitter bericht

Algemene informatie tekst en beeld

Tekst en beeld voor uw advertorial worden door ons geproduceerd.

Tekst en beeld voor uw programmatorial kunnen door uzelf of door ons geproduceerd worden.

Tekst en beeld voor uw companytorial worden door ons geproduceerd.

Tekst voor uw thematorial wordt door ons geproduceerd, het beeld (foto of logo) dient u zelf aan te leveren.

De deadlines voor het aanleveren van tekst en/of beeld waar u bij deze uitgave rekening mee dient te houden zijn:

editie FD Transformers 200

Verschijningsdatum | zaterdag 24 juni 2017

Reserveren/sluiting

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
4 mei 2017

Afname interview

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
interview op uw locatie 60 minuten
uiterlijk 11 mei 2017

Aanleveren materiaal

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
4 mei 2017

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
interview op uw locatie 60 minuten
uiterlijk 11 mei 2017

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
4 mei 2017

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
interview op uw locatie 60 minuten
Indien u gebruikt maakt van onze journalist
uiterlijk 11 mei 2017

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
n.v.t. indien u gebruikt maakt van onze journalist en/of fotograaf

Eigen tekst:
woensdag 17 mei 2017

Eigen beeld:
vrijdag 19 mei 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
9 mei 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
interview telefonisch 30 minuten
uiterlijk 16 mei 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
11 mei 2017

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
interview telefonisch 15 minuten
uiterlijk 18 mei 2017

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
tekst: n.v.t.
beeld of logo:
vrijdag 19 mei 2017

Advertentie
n.v.t.

Advertentie
n.v.t.

Advertentie
kant-en-klaar materiaal
(zie tab voor specificaties)
n.v.t.  


FD specials

technische gegevens print
formaten b x h in mm
bladspiegel 205 x 275
 

zetspiegel

 

b x h in mm

2/1 pagina* 395 x 260
1/1 pagina 190 x 260
aflopend rondom  

+ 4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op 205/410 x 275 mm plaatsen

 

advertenties aanleveren

drukgereed reproductiemateriaal aanleveren
omslag Certified PDF tijdschriften Nederland (CMYK, 300 dpi)
binnenwerk Certified PDF tijdschriften Nederland   CMYK, 300 dpi)
 

Certified PDF biedt de kwaliteit die nodig is voor een betrouwbare en controleerbare wijze van uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever/vormgever/drukker.Afwijkingen van deze standaard leveren extra werk, risico’s en kosten op welke voor rekening zijn van de adverteerder/opdrachtgever. De uitgever brengt de kosten die veroorzaakt worden door aanlevering van niet druk-of pagina gereed materiaal in rekening tegen het dan geldende uurtarief.

SERVICE:
Het is mogelijk om, tegen betaling,  uw advertentie door ons op te laten maken. U kunt hierover contact met Adformix opnemen T. 0 888 777 888


FD specials

AANLEVEREN MATERIAAL PROGRAMMATORIAL / THEMATORIAL
aanleveradres Graag per e-mail aanleveren bij Adformix BV
adres productie@adformix.com
tekstbestand  

formaat
tekst aanleveren als Word-bestand volgens het document “schrijfrichtlijnen business stories” (op te vragen bij Monique Kok)

omschrijving
Het bijgevoegde bestand graag voorzien van de titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam
In de e-mail onderwerpregel titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam vermelden.

 

 beeldmateriaal formaat
Het beeld dient een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben
JPEG of TIFF bestandomschrijving
De bijgevoegde bestanden graag voorzien van de titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam + de naam van de geportretteerde(n)
In de e-mail onderwerpregel titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam vermelden.
 

Voor vragen t.a.v. het aanleveren van materiaal via Adformix kunt u contact opnemen met Monique Kok T. 0888 777 888

aanleveradres kant-en-klaar advertentiemateriaal

Advertenties FD Outlook   order@fd.nl

Vermeld hierbij als onderwerp altijd de naam van de adverteerder,de plaatsingsdatum en de toevoeging ‘FD  Transformers 200’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met FD Mediagroep T. 020-760 72 01

titel FD Transformers 200
ondertitel De 200 beste bedrijven in digitale transitie
verschijningsfrequentie 1 x per jaar
oplage 82.000
uitgegeven door FD Mediagroep
Prins Bernhardplein 173
1097 BL AMSTERDAM
 Hoofdredacteur  Fred van Wijnen

 

Project Details

  • publicatiedatum24 juni 2017
  • sluit4 mei 2017
  • uitgeverFD Media Groep
  • fotoABN AMRO > Michel van Drie | Frank Verkerk