Alkmaar
0 888 777 888
info@adformix.com

Project Description

doelgroep

De FD Outlook lezer is vermogend, hoog opgeleid en werkzaam in een functie waarin koersbepalende beslissingen worden genomen. De lezer heeft een positieve houding ten opzichte van de toekomst en gelooft dat toekomstige veranderingen kansen bieden. De doelgroep behoort tot de hoge welstandsklasse en is zeer ambitieus en veeleisend. De lezer behoort niet alleen tot de klassieke boardroom en degene die dat ambieert, maar ook tot beslissers in opkomende sectoren zoals kennisindustrie, media, technologie en de overheid.

Met FD Outlook bereikt u een zeer moeilijk te bereiken doelgroep: de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De doelgroep behoort tot de hoge welstandsklasse en is zeer ambitieus en veeleisend.

FD Outlook december

FD Outlook

redactionele formule

Inspirerend, zinnig en informatief
FD Outlook richt zich specifiek op de toekomst. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en bereikt vermogende, hoogopgeleide lezers die de top vormen van het Nederlandse bedrijfsleven en koersbepalende beslissingen nemen. De lezer wil weten wat hij nu op financieel, economisch en maatschappelijk gebied moet ondernemen om straks succesvol te zijn.

Redactionele speerpunten
Prognoses, scenario’s, trends en opinies met daarin oog voor ontwikkeling, innovatie en de toekomst.

verspreiding

Offline: Bijgesloten bij Het Financieele Dagblad welke verstuurd wordt naar het abonneebestand.
Online: www.Cstories.nl (onafhankelijk business storytelling platform)

Multichannel content partnerships FD Outlook - 2017

Deelname looptijd 12 maanden  Inhoud
Platina partner (advertorial/programmatorial)  34.990,- 4/1 pagina fc (opeenvolgend) + online
Goud partner (advertorial/programmatorial)  20.995,- 2/1 pagina fc spread + online
 Zilver partner (companytorial)    12.950,- 1/1 pagina fc staand + online
 Brons partner (thematorial)    6.975,-  1/2 pagina fc staand + online
NB
– Op partnerships wordt geen bureaukorting verleend

– De Business Stories worden opgemaakt in een door de uitgever vastgestelde lay-out


Kijk voor de inhoud van de partnerships bij het gelijknamige tabje.


FD Outlook - 2017

 


Algemene informatie

Tekst en beeld voor uw advertorial worden door ons geproduceerd.

Tekst en beeld voor uw programmatorial kunnen door uzelf of door ons geproduceerd worden.

Tekst en beeld voor uw companytorial worden door ons geproduceerd.

Tekst voor uw thematorial wordt door ons geproduceerd, het beeld (foto of logo) dient u zelf aan te leveren.

De deadlines voor het aanleveren van tekst en/of beeld waar u bij deze uitgave rekening mee dient te houden zijn:

editie FD Outlook | De wereld in 2018

Verschijningsdatum | zaterdag 9 december 2017

Reserveren/sluiting

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
19 oktober 2017

Afname interview

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
interview op uw locatie 60 minuten
uiterlijk 26 oktober 2017

Aanleveren materiaal

Platina partner 4/1 pagina
Advertorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
19 oktober 2017

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
interview op uw locatie 60 minuten
uiterlijk 26 oktober 2017

Goud partner 2/1 pagina
Advertorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
19 oktober 2017

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
interview op uw locatie 60 minuten
Indien u gebruikt maakt van onze journalist
uiterlijk 26 oktober 2017

Goud partner 2/1 pagina
Programmatorial
n.v.t. indien u gebruikt maakt van onze journalist en/of fotograaf

Eigen tekst:
woensdag 1 november 2017

Eigen beeld:
vrijdag 3 november 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
24 oktober 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
interview telefonisch 30 minuten
uiterlijk 31 oktober 2017

Zilver partner 1/1 pagina
Companytorial
tekst: n.v.t.
beeld: n.v.t.

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
26 oktober 2017

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
interview telefonisch 15 minuten
uiterlijk 2 november 2017

Brons Partner 1/2 pagina
Thematorial
tekst: n.v.t.
beeld of logo:
vrijdag 3 november 2017

Advertentie*

27 november 2017

Advertentie*
n.v.t.

Advertentie*
kant-en-klaar materiaal
(zie tab voor specificaties)
dinsdag 21 november 2017

advertentie FD Outlook (magazine)

uitsluitend na overleg. Voor vragen kunt u contact opnemen met Adformix T. 0888 777 888

advertentie Het Financieele Dagblad (krant)

Deze advertenties worden uitsluitend geplaatst na schriftelijke toestemming.

U kunt uw advertentie 1 werkdag voor plaatsing, uiterlijk 10.00 uur,
aanleveren onder vermelding van de naam van de adverteerder en de
beoogde plaatsingsdatum.

FD Outlook - 2017

technische gegevens print
formaten b x h in mm
bladspiegel 205 x 275
zetspiegel b x h in mm
2/1 pagina* 395 x 260
1/1 pagina 190 x 260
aflopend rondom + 4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op 205/410 x 275 mm plaatsen
 

advertenties FD Outlook aanleveren

drukgereed reproductiemateriaal aanleveren
omslag Certified PDF tijdschriften Nederland (CMYK, 300 dpi)
binnenwerk Certified PDF tijdschriften Nederland   CMYK, 300 dpi)
 

Certified PDF biedt de kwaliteit die nodig is voor een betrouwbare en controleerbare wijze van uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever/vormgever/drukker.

Afwijkingen van deze standaard leveren extra werk, risico’s en kosten op welke voor rekening zijn van de adverteerder/opdrachtgever.

De uitgever brengt de kosten die veroorzaakt worden door aanlevering van niet druk-of pagina gereed materiaal in rekening tegen het dan geldende uurtarief.

Service: Het is mogelijk om , tegen betaling,  uw advertentie door ons op te laten maken. U kunt hierover contact met Adformix opnemen T. 0 888 777 888

 

Let OP! Aanleverspecificaties voor advertenties in het Financieele Dagblad (krant) zijn afwijkend van bovenstaande gegevens.

 

formaten

Het Financieele Dagblad Berliner formaat
 

Advertentie (1/4)

 

146 mm breed, 222 mm hoog

Bestand  

Het Financieele Dagblad accepteert uitsluitend advertenties in de vorm van
certified PDF voor de Nederlandse dagbladen.

Uitvoering  

Er dient kant-en-klaar advertentiemateriaal aangeleverd te worden.
De advertentie moet als CMYK worden aangeleverd
(advertenties opgebouwd in RGB zijn niet bruikbaar)

 

Resolutie

 

200 dpi. Zwarte tekst in de advertentie niet full colour opbouwen

SERVICE
Het is mogelijk om, tegen betaling,  uw advertentie door ons op te laten maken. U kunt hierover contact met Adformix opnemen T. 0 888 777 888

FD Outlook - 2017

AANLEVEREN MATERIAAL PROGRAMMATORIAL / THEMATORIAL
aanleveradres Graag per e-mail aanleveren bij Adformix t.a.v. productie
adres productie@adformix.com
omschrijving In de onderwerpregel titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam vermelden.
De bijgevoegde bestanden graag voorzien van de titel uitgave + uw eigen bedrijfsnaam + de naam van de geportretteerde(n)
Voor vragen t.a.v. het aanleveren bij Adformix kunt u contact opnemen met Monique Kok T. 0888 777 888

 

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL FD OUTLOOK
aanleveradres Advertenties dienen kant-en-klaar te worden aangeleverd bij FD Mediagroep
adres order@fd.nl
omschrijving In de onderwerpregel altijd de naam van de adverteerder, de plaatsingsdatum en de toevoeging “FD Outlook”.
De bijgevoegde bestanden graag voorzien van de titel uitgave + de naam van de adverteerder
Voor vragen t.a.v. het aanleveren bij FDMG kunt u contact opnemen met De FD Mediagroep T. 070 – 760 72 01
 

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL HET FINANCIEELE DAGBLAD (krant)

Let op! formaten en specificaties zijn afwijkend van de FD Outlook

aanleveradres Advertenties dienen kant-en-klaar te worden aangeleverd bij FD Mediagroep
adres order@fd.nl
omschrijving “deal FD Outlook” met vermelding van de naam van de adverteerder en de beoogde plaatsingsdatum.
De bijgevoegde bestanden graag voorzien van de titel uitgave + de naam van de adverteerder
Voor vragen t.a.v. het aanleveren bij FDMG kunt u contact opnemen met FD Mediagroep T. 070 – 760 72 01
titel  FD Outlook december
ondertitel  de wereld in 2017
verschijningsfrequentie  2 x per jaar
oplage  54.000 exemplaren
uitgegeven door  FD Mediagroep
 Prins Bernhardplein 173
 1097 BL Amsterdam
 Hoofdredacteur  Jan Fred van Wijnen

Project Details

  • publicatiedatum10 december 2016
  • sluit21 oktober 2016
  • uitgeverFD Media Groep
  • fotoExact > Erik van der Meijden